Si riceve solo per appuntamento. Telefonare al 336/768409

Setambar a Castel

Saura a Castel ui è una novvia ed fomm
Ch'la manda zà un gran prufomm
E'a vaddla da luntan la fa pinser
All'ariv d'un temporel.
Invezi agli èn saul tanti brasi
Che al stan cusand in vatta al gradel

Da quand ch'Castel l'è divintè
Città slow ch'ui è
Què pian pian as san magnè
Una montagna ed castrè
Arost ed vidèl
Tanti tajadel,
Furmài ed Castèl San Pir.
Vèn in gran quantitè.
Ch'us è pers al cant anc di bichir,
per saluter in allegrì
L'ested ch'l'è drì a ander vi
E fèr pòst a la stasan
Di maròn e dal vèn ban.

Parchè Castèl l'è una zitè
Che l'à tanti qualità
El'an perd mai un'ucasion.
Què ui samper quel da festegèr
Acsè an fan èter che magnèr.
Mant'r a stag magnand l'ultma fatta
ed brazadela
A pans a Castèl,la zitè slow piò bela.